• autisme.png
  • politie.png
  • ouderen.jpg

 

N-Joy 4 kidz is aangesloten bij Autisme Netwerk Zuid Limburg.
Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van organisaties waarin ervaringsdeskundigheid, inhoudelijke en bestuurlijke deskundigheid rondom autisme verbonden worden. De deelnemers delen kennis, bundelen hun krachten en zoeken samen naar oplossingen voor maatschappelijke knelpunten rondom autisme. Samen werken ze aan een goed ondersteuningsaanbod, in alle levensfasen en op alle levensgebieden voor mensen met autisme en hun omgeving.

Samen met 13 andere kleinschalige zorgaanbieders heeft N-Joy 4 kidz de krachten gebundeld om zich zo te presenteren richting gemeenten, inspelend op de transitie van de jeugd -en volwassenenzorg. Met name het overnemen van de verstrekking van Persoonsgebonden Budgetten door gemeenten van het Rijk was hiervoor aanleiding.
De deelnemende organisaties aan het initiatief Kleinschalige Zorg Limburg (KZL) zijn vooral zorgverleners op het gebied van praktische hulpverlening, begeleiding, dagbesteding, opvoedingsondersteuning en woonbegeleiding.
Zie ook: de wijk in!


Naast samenwerking met collega's, besteden wij ook aandacht aan maatschappelijke participatie. Door diverse samenwerkingsverbanden en projecten, nemen wij op een leerzame en positieve manier deel aan de maatschappij. Tevens zetten wij ons in voor goede doelen.