• keuken.jpg
  • modeshow.jpg
  • speeltuin.jpg

Structuur, zelfredzaamheid, eigenwaarde en sociale vaardigheden. Zaken die voor ieder mens zeer belangrijk zijn. Zaken die je van jongs af aan meekrijgt en door je eigen levenservaring vergroot. Maar wat als je, door allerlei verschillende oorzaken en situaties, deze zaken niet aangeleerd  of onder de knie krijgt in je jeugd? Dan kun je altijd terugvallen op de persoonlijke zorg van N-Joy 4 kidz.

Een kleinschalige en positieve zorginstelling waar het individu centraal staat. Samen met de ouders wordt een duidelijk en transparant plan opgesteld. Leerzaam en opbouwend, waarbij de gestelde doelen en plezier niet uit het oog worden verloren.

N-Joy!Groepsbegeleiding.Wij willen een professionele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen die straks onze maatschappij vormen. We hebben als doel kinderen te ondersteunen,  begeleiden en  stimuleren in hun ontwikkeling. Daarnaast willen wij kinderen enthousiasmeren en nieuwe uitdagingen aanbieden. Een positieve benadering en ruimte voor succeservaringen zijn hierbij belangrijke begrippen.

Binnen de groepsbegeleiding van N-Joy 4 kidz gelden gemeenschappelijke doelen. Daarnaast hebben de kinderen specifieke, individuele doelen middels een zorgplan, waaraan samen met het gehele systeem gewerkt wordt. We willen zorg dragen voor de beperkingen, maar ons vooral richten op de mogelijkheden die het kind heeft. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de samenwerking met ouders.Communicatie met ouders vinden wij van groot belang.

Alvorens een kind bijN-Joy 4 kidz start zal er een intake gesprek plaatsvinden. Dit kan in de thuissituatie of bij ons op locatie. Uw kind zal bij al onze activiteiten thuis worden opgehaald en thuis worden afgezet, waarbij er een begeleider een kort dagverslag geeft. Deze interactie zorgt ervoor dat u direct op de hoogte bent van eventuele bijzonderheden. Samen staan we sterk en kunnen we de beste zorg bieden die bij uw kind past.

Tijdens de groepsbegeleiding werken wij met twee begeleiders op zes tot acht kinderen. Zo krijgt het kind alle aandacht die hij of zij nodig heeft.Individuele begeleiding.Wanneer er specifieke doelen zijn voor uw kind in de thuissituatie, kan hieraan worden gewerkt middels individuele begeleiding. Er wordt in overleg, met ouders en eventueel het kind, een zorgplan opgesteld met een hulpvraag en de doelstellingen. Dit zorgplan wordt geregeld binnen het gezin besproken zodat de voortgang en werkwijze voor iedereen helder is.

N-Joy 4 kidz heeft ervaring met diverse methodieken en vormen van begeleiding, welke zowel binnen individuele als groepsbegeleiding kunnen worden ingezet:

- Het leren accepteren en omgaan met een beperking
- Aanbrengen van dagstructuur
- Conflicthantering
- Ontwikkelen van positief zelfbeeld
- Sociale vaardigheden verbeteren (middels Goldstein methode)
- Vergroten van zelfstandigheid

De nadruk ligt hierbij op het samen doen, voorbeelden geven, alternatieven bespreken en gedragsveranderingen bewerkstelligen.

Naast de begeleiding die wij bieden voor uw kind, hebben we ook diverse ondersteuningsmogelijkheden voor u als ouder. Zo kunnen wij u ondersteunen bij gesprekken, wegwijs maken in zorgmogelijkheden, een indicatiestelling verduidelijken of ondersteunen bij een herindicatie.

Kortdurend verblijf (logeeropvang): Het kortdurend verblijf wordt aangeboden door middel van logeerweekenden of in vakantieperiodes een logeermidweek.Tijdens een logeerweekend bij N-Joy 4 kidz wordt er veel aandacht besteed aan de zelfstandigheid van het kind. Er wordt mee geholpen met boodschappen doen, koken, tafel dekken, opruimen enzovoorts. Tevens wordt er voldoende aandacht besteed aan de persoonlijke hygiëne. Dit alles natuurlijk in een veilige omgeving met pedagogische begeleiding.

Naast doelen voor het kind, heeft de logeeropvang ook een doel voor de ouders; het tijdelijk overnemen van de zorg van uw kind.

Cursussen / trainingen:

- Sociale Vaardigheidstraining (Goldstein)
- Rots en Water training (een psychofysieke methode om sociale competenties te trainen en te ontwikkelen. Het is een weerbaarheidstraining en anti pest programma. Je bouwt aan de fundamenten zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Vanuit deze basis werk je aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, eigen bewustzijn en zelfontplooiing)
- Speltherapie (spelenderwijs kinderen vooruit helpen met sociale en/of emotionele problemen en/of traumatische ervaringen)

N-Joy at home.N-Joy at home biedt (jong)volwassenen vanaf 18 jaar ondersteuning in hun leefsituatie; variërend van psychosociale begeleiding tot praktische, huishoudelijke steun en hulp bij opvoeding.